Albem

Diskografi :  Enn lot sezon 1992 –  Enn zour dan enn pei 1994 – Lerla 1996 –  Enn syek de syek 2000 – 16 Morso nou lanfans (Ti Marmit) 2002  – Tizan ar so 8 frer 2003 –  Rekreasion 31 parfin pou memwar 2009 –  Enn nwel larkansiel CD 2010 –  Enn nwel larkansiel kofre CD e DVD 2011 –  Zoli letan pou zanfan 2012 –  Nomm mwa Sega Tipik 2014 –  Made in OMorn 2015.
Single: Laont 2005 – Dan fobour so dankan 2009.

This post is also available in: English, French

Filters: All albem

Layout: Grid View Hybrid View List View
Enn lot sezon 1992

Prezantasion: 1. K7 – 8 tit

Fas A Fas B Pret mwa to lesel Lalinn kann Laboutik an tol Sanzman sezon Lafime Solo Roger Solo Antoine Mo priye bondye

2. Group abaim :

Maravan Claude Armonika Antoine Tabla Soudesh ( Jogya) Ravann  Marousia, Alain,...
Enn zour dan enn pei 1994

Prezantasion: 1. K7 – 8 tit

Fas A Fas B Kanar Tamarain Ton Zak   Gulu Gulu Sime Anzelina Mon Rwa Kadna

2. Group abaim :

Maravan Claude Armonika Antoine Tabla Soudesh ( Jogya) Ravann  Marousia, Alain, Vishwen Triang Serge Lagitar solo Roger Lagitar bass Alain Lagitar ritmik Clifford Bongo Michel Lavwa prinsipal Alain, Michel, Marousia Inzenier...
Lerla 1996

Prezantasion: 1. K7 – 8 tit

Fas A Fas B Vyun Vyun Fifinn Mons mekanik Charli Lerla Dir mwa zan Ilo Ki ki ki

2. Group abaim :

Maravan Claude Dingo Tabla Jacques Finon Ravann Vivian Iram , Vishwen Carpin, Giovanni Muneean, Marousia...
Enn syek de syek 2000

Prezantasion: 1. Version K7 & Cd – 8 tit

Fas A Fas B Kawal Abaim Lotorite An ran zanfan Rezistans Anyes Enn syek de syek Zak tor 400 kanon pou kolon

2. Group abaim :

Suresh Ramdin Triyang,...