Nou bann dimounn

Volonter

Abaim depann boukou lor so bann volonter, bann paran proze Saturday care tou ladan. Kouma enn rezilta direk sa laksion volonter la, nou mod de vi sosial ki sorti depi sa tradision e pratik la (konpare a fer travay sosial), finn permet nou zordi prezant bann manier alternativ pou get bann lanze devlopman atraver kiltir. Sa finn touzour nou defi permanan.

Abaim, enn melting pot internasional

Toultankife, Abaim finn ankouraz bann lesanz e partaz avek bann dimounn e lorganizasion deor. Nou finn ena bann pli zoli lexperians avek ATD Quart Monde, Philippe de Magnée (inzenier son, Belzik), Fidy Rabearisou (koregraf, Madagascar), Nathalia Bremner (doctoral researcher England), Diana Heise, art professor USA).

This post is also available in: English, French