Ti laboutik Abaim | The main instrument in traditional Mauritian sega

maravanne (S)

SKU: 4004

Rs. 1,400

Linstriman tradisionel fabrike avek bann tiz fler kann rekolte zis enn fwa par an| Ena  lagrin kolie sipay ladan | Enn linstriman ki prezan ousi  dan lezot pei losean indien. - Sayz S - 19 x 30 cms.

Quantité:

Produits qui pourraient vous intéresser: