Abaim-ki nou fer-Klib Liv ek Klib Sinema

Klib Liv ek Klib Sinema

Klib Liv

Tou le lindi ek zedi apremidi, ant 16er ek 17er , biro sosial transform an enn lespas eksplorasion otour lektir. Ki swa so gran ou so tipti zanfan, tousel ou an group...nou anbarke dan liniver zistwar ek oralite . A traver bann latelie odio viziel, oral ek ekri sak manb klib liv devlop ek transmet , a so fason, so kiryozite pou liv ek zot bann trezor.

Klib Sinema

Depi Fevrie 2024, Abaim inn fer en Klib Sinema dan Sant BeauBassin pou bann manb Abaim avek impe dimounn depi piblik. Klib sinema la li enn fra par mwa. Sa linitiativ la so lobzektif se kre enn moman kot bann dimounn pou kapav dekouver ouswa redekouver enn fim ki rant en koneksion avek bann valer Abaim pou lemansipasion dimounn ek le kolektif apart?r lar sinematografik.