Listwar Abaim

Nou listwar

1982 Nesans dan mouvman lagrev

Nesans dan mouvman lagrev

1988 Nesans latelie lamizik Group Abaim dan enn fet fin dane

Nesans latelie lamizik Group Abaim dan enn fet fin dane

1989 kreasion lekip andispor

kreasion lekip andispor

1989 Levenman internasional: kreasion www ek servis internet

Levenman internasional: kreasion www ek servis internet

1990 Repetision dan lokal sant sosial lari Maingard

Repetision dan lokal sant sosial lari Maingard

1992 1e albem Enn lot sezon

1e albem Enn lot sezon

1993 Inplantasion dan lakominote Barkly

Inplantasion dan lakominote Barkly

1995 'La kot dimounn kondane pou viv dan lamizer, drwa imin pa respekte'

'La kot dimounn kondane pou viv dan lamizer, drwa imin pa respekte'

1998 Kreasion Arts and Music Foundation

Kreasion Arts and Music Foundation

2001 Depi Saturday care -1995, fenomenn Ti Marmit deferl lor Moris

Depi Saturday care -1995, fenomenn Ti Marmit deferl lor Moris

2003 National Unity Award

National Unity Award

2009 Lansman 7iem albem, kolektaz e Rekreasyon

Lansman 7iem albem, kolektaz e Rekreasyon

2012 Nesans 1e Sunday Care Omorn

Nesans 1e Sunday Care Omorn

2014 'Nomm mwa ! Sega tipik nome lor lalis patrimwann mondial l'UNESCO

'Nomm mwa ! Sega tipik nome lor lalis patrimwann mondial l'UNESCO

2015 Fim-dokimanter Lame la kone

Fim-dokimanter Lame la kone

2016 Liv-dvd konple lor ravann avek sistem notasion

Liv-dvd konple lor ravann avek sistem notasion

2017 Mam fondater Lasosiasion Pratikan Sega Tipik

Mam fondater Lasosiasion Pratikan Sega Tipik

2018 Komedi mizikal Tizan ar so 8 frer. Lor plans teat Serge Constantin – Vakwa

Komedi mizikal Tizan ar so 8 frer. Lor plans teat Serge Constantin – Vakwa

2019 National Award pou Tizan ar so 8 frer, kategori teat

National Award pou Tizan ar so 8 frer, kategori teat

2020 Enn nouvo lepok kot leker ape bat fol: Covid-19 Wakashio, chalenj limanite pou repans enn meyer lemond

Enn nouvo lepok kot leker ape bat fol: Covid-19 Wakashio, chalenj limanite pou repans enn meyer lemond