Listwar Abaim

Nou listwar

Nesans dan mouvman lagrev

1982

Nesans dan mouvman lagrev

Nesans latelie lamizik Group Abaim dan enn fet fin dane

1988

Nesans latelie lamizik Group Abaim dan enn fet fin dane

kreasion lekip andispor.

1989

kreasion lekip andispor.

Levenman internasional : kreasion WWW ek servis internet.

1989

Levenman internasional : kreasion WWW ek servis internet.

Repetision dan lokal sant sosial lari Maingard

1990

Repetision dan lokal sant sosial lari Maingard

1e albem Enn lot sezon,. Konser lansman dan teat Plaza - Rozill

1992

1e albem Enn lot sezon,. Konser lansman dan teat Plaza - Rozill

Inplantasion dan lakominote Barkly

1993

Inplantasion dan lakominote Barkly

'La kot ena lamizer, drwa imin pa respekte' Wresinski.  Pekin: 189 pei mobilize pou ranforsi drwa bann fam.

1995

'La kot ena lamizer, drwa imin pa respekte' Wresinski. Pekin: 189 pei mobilize pou ranforsi drwa bann fam.

Kreasion Arts and Music Foundation

1998

Kreasion Arts and Music Foundation

Nesans depi proze Saturday care an 1995, fenomenn Ti Marmit deferl lor Moris

2001

Nesans depi proze Saturday care an 1995, fenomenn Ti Marmit deferl lor Moris

National Unity Award

2003

National Unity Award

Lansman 7iem albem - Rekreasyon

2009

Lansman 7iem albem - Rekreasyon

Nesans Sunday Care - OMorn

2012

Nesans Sunday Care - OMorn

'Nomm mwa sega tipik' nou dir le 28 Oktob.  So 27 Novam, enn gran boner letan li mont lor lalis patrimwann mondial l'UNESCO.

2014

'Nomm mwa sega tipik' nou dir le 28 Oktob. So 27 Novam, enn gran boner letan li mont lor lalis patrimwann mondial l'UNESCO.

Fim-dokimanter Lame la kone

2015

Fim-dokimanter Lame la kone

Premie liv-dvd avek enn sistem notasion: O Ti Le La la E Ravann

2016

Premie liv-dvd avek enn sistem notasion: O Ti Le La la E Ravann

Mam fondater Lasosiasion Pratikan Sega Tipik. Konser lansman zardin Lakonpagni - Porlwi

2017

Mam fondater Lasosiasion Pratikan Sega Tipik. Konser lansman zardin Lakonpagni - Porlwi

Komedi mizikal Tizan ar so 8 frer. Lor plans teat Serge Constantin - Vakwa

2018

Komedi mizikal Tizan ar so 8 frer. Lor plans teat Serge Constantin - Vakwa

National Award pou Tizan ar so 8 frer, kategori teat

2019

National Award pou Tizan ar so 8 frer, kategori teat

Lane kot leker ape bat fol:  Covid-19 enn viris fou, nofraz Wakashio, Sir Gaetan... pou ki limanite repans enn meyer lemond.

2020

Lane kot leker ape bat fol: Covid-19 enn viris fou, nofraz Wakashio, Sir Gaetan... pou ki limanite repans enn meyer lemond.