Ki Abaim fer

Ki nou fer

Linportans adopte enn lapros global finn fer abaim vinn aktif dan diferan sfer laksion sosial e kiltirel. Ala kouma proze Saturday Care finn vinn enn bann laktivite pli inportan nou lasosiasion.