Abaim-Group Abaim - lekol ravann

Lekol ravann

Lekol ravann abaim sorti depi premie lekol ravann ki ti fer dan Moris an 1986. Laplipar so bann mamb ti bann dimounn abaim mem.

Lekol ravann Abaim sorti depi premie lekol ravann ki ti fer dan Moris an 1986. Laplipar so bann mamb ti bann dimounn Abaim mem. E kan li ferme apre inpe letan, Abaim gob li, amenn li kot li finn arive zordi zour. Lexperyans sa lekol la finn servi boukou pou fer sega tipik rekonet kouman enn eleman patrimwann imateryel mondial par UNESCO.

Plizir zenerasion zanfan finn konn lexperyans lekol ravann Abaim e zordi pa mal dant zot pe gagn zot lavi ar sa konesans la.

Sak Samdi ant 13er -14er, Barkly - Bobasin (pou tou laz).

Sak Dimans ant 15er - 15er 45, OMorn, Granbe (pou zanfan ek zenn).