Ti laboutik Trezor Pei | Ravann Bag | Ti kabo dan lamer (S)

Ti kabo dan lamer (S)

SKU: 5501

Rs. 700

Ous ravann | adapte pou sarye ravann  | oubien sak ron fam |  ilistrasion peizaz tradisionel morisien - peser anba montagn O Morn  | S -  diamet: 29 cms 

KANTITE:

Bann lezot prodwi ki kapav interes ou :