Abaim - Ti Laboutik Trezor pei - Promo

Nomm mwa sega tipik ed. 1

SKU: 1103

Rs. 500

Sega Tipik finn inskrir lor lalis patrimwann mondial l’unesco depi 2014. 13 sante orizinal inspire depi diferan tradision leritaz intanzib Sega Tipik akot servi zis bann linstriman e rit tradisionel. Rar sa. Bann tex eksepsionel e bien poetik ki sorti depi kiltir Moris. Tousala dan enn liv dan lamanier avek enn retrospektiv foto artistik an blan e nwar depi enn vre sware Sega Tipik. Apre, ena enn analiz mizikal sak morso. Premie fwa dan listwar.

KANTITE:

Bann lezot prodwi ki kapav interes ou :