Ti laboutik Abaim | Music | Tizan ar so 8 frer [CD / Book]

Tizan ar so 8 frer [CD / Book]

SKU: 1101

Rs. 500

Nou ero lanfans nasional Tizan an-senn, dan enn siper doub albem  10 sante ek 4 zistwar dan enn zoli liv ilistre bout-an-bout. Ena ousi bann mo, langaz ek lexpresion ki ti fini perdi e ki finn resisite dan sa liv Cd 110 paz la. Liv triling Kreol, Angle e Franse.  Award ' Communication Arts' pou dizagn.

KANTITE:

Bann lezot prodwi ki kapav interes ou :