Ti laboutik Abaim | Music | Tizan ar so 8 frer, enn komedi mizikal

Tizan ar so 8 frer, enn komedi mizikal [DVD}

SKU: 1501

Rs. 100

Enn komedi mizikal, 1erdtan kot ravann  konvers avek lezot linstriman an layv.  60 partisipan, zanfan ek zenn adilt depi Latelie Lamizik Abaim, pli zenn ti ena zis 5 an.  Gagnan National Award 2019 - kategori teat. 

KANTITE:

Bann lezot prodwi ki kapav interes ou :