Ti laboutik Abaim| Maravann | linstriman tradisionel

maravann (M)

SKU: 4005

Rs. 1,500

Linstriman tradisionel fabrike avek bann tiz fler kann rekolte zis enn fwa par an| Ena  lagrin kolie sipay ladan | Enn linstriman ki prezan ousi  dan lezot pei losean indien. - Sayz M - 26 x 40 cms

KANTITE:

Bann lezot prodwi ki kapav interes ou :