Ti laboutik |Abaim | Ravann XL | Traditional Instrument

ravann (XL)

SKU: 3009

Rs. 2,300

Linstriman prinsipal dan sega tradisionel Morisien, Sega Tipik | fabrike avek dibwa plywood ek lapo kabri  - Sayz XL- diamet 53cms.

KANTITE:

Bann lezot prodwi ki kapav interes ou :