Ti laboutik |Abaim | Ravann M | Traditional Instrument

ravann (M)

SKU: 3005

Rs. 1,900

Linstriman prinsipal dan sega tradisionel morisien, Sega Tipik | tanbour fabrike avek enn lapo kabri trete ek redi lor enn serk dibwa  - Sayz M - diamet 35 cms.

KANTITE:

Bann lezot prodwi ki kapav interes ou :