Ti laboutik |Abaim | Ravann L | Traditional Instrument

ravann (L)

SKU: 3007

Rs. 2,100

Linstriman prinsipal dan sega tradisionel morisien, Sega Tipik | tanbour fabrike avek enn lapo kabri trete ek redi lor enn serk dibwa  - Sayz L - diamet 45 cms.

KANTITE:

Bann lezot prodwi ki kapav interes ou :