Ti laboutik Abaim | linstriman tradisionel | Ravann XS

Ravann (XS)

SKU: 2001

Rs. 1,600

Linstriman prinsipal dan sega tradisionel morisien, Sega Tipik | tanbour fabrike avek enn lapo kabri trete ek redi lor enn serk dibwa  - Sayz XS - diamet 22 cms.

KANTITE:

Bann lezot prodwi ki kapav interes ou :